Informace o autorovi

PhDr. Bohuslav Švec  012web

spisovatel, psycholog
narozen v roce 1947
 
- studium na Filosofické fakultě Karlovy univerzity v Praze
- odborný asistent v oblasti psychologie a vlivu prostředí a sociálního okolí na lidského činitele, převážně v resortu dopravy v Ústředním dopravním institutu
- vedoucí katedry psychologie a personální práce
- vedoucí funkce na generálním ředitelství ČSD a ČD
- tvorba instruktážních filmů z oblasti práce a její bezpečnosti v resortu dopravy
- tvorba učebnic, skript a odborné publikační činnosti
- osobní zájem na sociálně psychologická témata, související s myšlením a životem lidí v různých dobách historie, tímto směrem je orientována jeho beletristická činnost
- napsal knihu Poslední koně